Booster C Energy Shot

Choose your shot

Advocating for Safe Rides and Safe Roads


Booster C for Bike Commuting #BCforBC: Advocating for Safe Rides and Safe Roads


The times call for a new and better normal. This World Bicycle Day, Booster C is for Bike Commuting!


Limitado pa rin ang ating mass transport: wala pa ring mga jeep at UV Express, nasa mababang kapasidad pa rin ang mga tren, at siguradong mahaba ang pila sa mga sakayan. That’s why Booster C advocates bike commuting not only as a healthy way of getting around, but as a practical and primary mode of transport.


Kaakibat nito ang pagsulong para sa mga proyekto na uunahin ang kaligtasan ng mga siklista sa daan. Booster C has been part of the cycling community for quite some time now, and we are emboldened to share our friends’ clamor for safe, shared roads.


We will continue to push the discussion on our pages, and actualize this advocacy in the following days. Keep following us and share your thoughts on this! Let’s educate one another on how we can make cycling a safe mode of transport in this country.


At sa mga magsisimula na sa o itutuloy ang pag-bike commute bukas, kasama niyo ang #TodoTagalEnergy ng Booster C Energy Shot! Palagi tayong mag-iingat, at mahalagang protektahan ang sarili natin sa sakit at panganib habang nasa daan.


#BCforBC #BoosterCBACK